Sapienti discursi: a tassa supra u celibatu - San Fili by Pietro Perri

Vai ai contenuti

Sapienti discursi: a tassa supra u celibatu

Dialetto calabrese sanfilese > Giuvann'a suriciara
di Giuvann'a Suriciara - pubblicata su "l'occhio" di domenica 3.12.2000.
* * *
'A tassa supra u celibatu ovvero dialogo semiserio tra due generazioni.
 
"Figliu miu: lu sapia ca na vota, alli tiempi da bonanima, c'era pur'a tassa supr'u celibatu!"
"Papà: a tassa supr'u celibatu? ... e cchid'era?!?"
"Figliu miu: era chilla tassa chi avian'e pagare l'uomini chi raggiunt'e superat'i 25 anni ancora eranu schietti! ... e tu c'a quarant'anni, un ne vu sapir'e t'accasare."
"Papà: chi bielli tiempi avianu d'esse' na vota!"
"Chi vu dire, figlici'? ... ch'era giustu pagare chilla tassa? ... e lu dici pròpiu tu!"
"Paaapà! ... e nun capire sempre vruoccul'e rapa pe ricotta! Vuogliu dire ca tannu si 'ncunu a pagav'a tassa supr'u celibatu... sapia puru da pagare, oje nun sulu la paga sta tassa, ma ciuotu cumu l'hannu fattu diventare si vurpun'e cuvernanti, un si nne renne mancu cuntu! ... e pue 'mparati ch'e tasse, na vota ca su mise, su giustu cumu sti cuvernanti nuostri: ponnu cambiare nume, ponnu aumentare... ma statti certu c'alla fine... né venenu cacciate e né venenu vasciate!"
"Figlici': mi l'avianu dittu 'n tanti, ma nun ce volia cride ca t'avia fattu cu caniglia aru postu du cerviellu!"
"Paaapà! ... ma tu lu sai cchi su 'e detrazioni de 'mpusta pe lu coniuge 'n carricu? ... m'era scordatu ca tu, cu tutt'u rispiettu parrannu ppe ra vecchiaja chi t'annebbi'a vist'e puru 'ncun'autra cosa, ti si fattu inchi'u cerviell'e scarpe vecchie... jiannu arriet'a bannere o russe, o janche o nivure... senza mai capire ca i dirigenti di vari partiti tenenu tutt'u stessu fine: chir'e stricar'i puvari ciuoti ca l'appraudiscenu cum'ettie!"
"Mi spiegu miegliu, papà: alli tiempi da bonanima, pe cumu tu mi dici, a tassa supr'u celibatu a pagavanu sulu l'uomini, cu ntròiti o senza ntròiti, c'avianu superatu i 25 anni. Alli tiampi nuostri 'a paganu puru e fimmine, si tenenu ntròiti, ca nun si su maritate. 'A paganu puru e fimmine maritate, si tenenu rennite, s'u maritu supera cinque o sie milioni de ntròiti l'annu. 'A paganu masculi e fimmine accasati, s'u coniuge supera chilla cifra e nun lu ponnu dichiarare 'n caricu supr'a denùnzia di redditi... e nun ce bisuògnu d'arriv'a 25 anni... 0ji ti 'mpunenu l'antu supr'u schiettu puru ca tieni dece juòrn'e vita!"
"Papà: oji a tassa un n'eni sulu supr'u celibatu... ma supr'u schiett'e supr'u spusatu. E tu mi vorra dire che miegliu ca mi spusu ppe pagare menu tasse?!? ... pe jire buoni 'nta st'Italia d'oje, è miegliu esse schiett'e senza sordi, o comunque nzuratu e strazzune... ca ccu tutte se belle leggi chi stannu faciennu st'arch'e scienz'e cuvernanti nuostri... invec'e ma cacciare 'ncuna cosa du portafuogliu... pe sbagliu è capace ca mi ci 'a fannu cade dintra!"
"Figlici', m'hai de scusare: un n'aju studiatu cum'ettie e nun ti puozzu capire. Comunque stasira c'è na bell'adunat'allu partitu, e si nun sbagliu n'autra l'hannu 'ndett'allu circulu. Dicenu ca parran'e cose serie, dicenu ca parran'e nui e di problemi nuostri, dicenu ca vene nu persunaggiu 'mpurtante de fore..."
"Dicenu, dicenu, dicenu! Papà, arricordati ca fra cinque o sie misi cce su l'elezioni naziunali e a si piezz'e novant'e vid'oje, e ppe nu lustru un li vidi chiù! 'A storia, de chi munnu è munnu, è sempr'a stessa!"
"Figlici', però na proposta ci la vuegliu fare stasir'a don Viciènzu. Ce vuegliu chiede d'abbulire i defarch'e l'unta pe lu coniuge 'n caricu, e sugnu sicuru ca si voni ce riesce!... giustu pe ti da' na lezione de 'sparmientu: 'nta vita si vu ottene hai de sapir'addummannare!"
"Papà, pe piacire un ci nne parrare... ca chissu magari li defarchi de 'mpusta, pe ti fa cuntientu, ne caccia tutti e veramente... cussi, si mi 'nzuru, finisce ca pagu puru chiù tasse! ... papà, a chissi dicecce sempricemente ca cca stamu tutti male, ma ca de luoru nun volimu nente: arricordati ca chissi menu si movenu e menu danni fannu alla puvera gente! Papà: tu va puru allu partitu... ch'io stasira mi viju nu biellu cartùne animatu alla televisione!"
* * *
Il dialogo surriportato, ovviamente, seppur nella sua tragicomica realtà, e frutto di pura e semplice fantasia.
Nota per la lettura: "sch" (con "sc" sottolineati) leggere all'incirca "sc-k".
Torna ai contenuti